Bilgi Yazıları – 2012

18 12, 2012

Dönem Sonu Sayım İşlemleri Hakkında Hatırlatmalar

2012-12-18T22:00:01+02:00 18.12.2012, Salı|Bilgi Yazıları - 2012|

Vergi Usul Kanununda, bilanço günündeki mevcutların, alacakların ve borçların sayılması, ölçülmesi, tartılması ve değerlenmesi suretiyle kesin bir şekilde müfredatlı olarak tespit edilmesi olarak tanımlanan envanter çıkarılması işleminin 31.12.2012 tarihi itibariyle yapılması gerekmektedir. Envanter çalışması yapmak ise Vergi Usul Kanunu'nun 186'ncı maddesinde; " ........... bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde müfredatlı olarak tespit etmek" olarak tarif edilmiştir. Envanter çıkarılması işleminin 31.12.2012 tarihi [...]

5 12, 2012

2013 Yılında Tutulacak Defterlerin Tasdiki Hakkında Açıklama

2012-12-05T08:11:53+02:00 05.12.2012, Çarşamba|Bilgi Yazıları - 2012|

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun getirmiş olduğu yeniliklerden birisi de ticari defterler konusu ile ilgili hükümleridir. Yıl sonuna, (Hesap dönemi ) yaklaştığımız bu günlerde 2013 yılı için ticari defterlerden hangilerinin, ne zaman vene şekilde tasdik edileceği ve kullanılacağına ilişkin düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk TicaretKanunu ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aşağıdaki şekilde açıklamagereksinimi duyulmuştur. A)-VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE TUTULACAK VE TASDİK ETTİRİLECEKDEFTERLER:GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN [...]

28 11, 2012

Defter Tasdiklerinde Ticaret Sicil Tasdiknamesi Zorunluluğu

2012-11-28T14:43:27+02:00 28.11.2012, Çarşamba|Bilgi Yazıları - 2012|

                        DEFTER TASTİKLERİNDE TİCARET SİCİL TASTİKNAMESİ ARANMASI ZORUNLUĞU Defter Tasdiklerinde; Bu yıl Ticaret Sicil Tasdiknamesi aranmaktadır. TTK 64/3 Mad. Gereğince, “Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı, ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabileceği ve açılış onayının noter tarafından yapıldığı hallerde noterin, ticaret sicili tasdiknamesi aramak zorunluluğu vardır. “ Denilmektedir. Bu sebeple defter tasdiklerinizin noter tarafından yapıldığı hallerde, Ticaret Odasından Ticaret Sicil Tasdiknamesi alınması gerekmektedir. 

16 10, 2012

2012 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi Döviz Kurları

2012-10-16T10:11:56+03:00 16.10.2012, Salı|Bilgi Yazıları - 2012|

Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak yapılacağı belirtilmiştir. ( Tebliğin 3.1. Bölümü ) Buna göre, 2012 yılı üçüncü Geçici vergi dönemi için uygulanacak kurlar, 30.09.2012 tarihinde geçerli olan, yani TC Merkez Bankasınca belirlenerek ilan edilmiş olup, [...]

16 07, 2012

01 Temmuz 2012 itibariyle Asgari Ücret ve Kıdem Tazminatı Tavanı Değşiklikleri ile ilgili Hatırlatmalar

2012-07-16T11:30:41+03:00 16.07.2012, Pazartesi|Bilgi Yazıları - 2012|

2012 YILINDAKİ BAZI DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR  2012 yılında Geçerli Olacak Asgari Ücretler   -2012 Yılının Son Altı Ayı İçin (01 Temmuz 2012 – 31 Aralık 2012 Arası):    GÜNLÜK AYLIK 16 yaşını doldurmuş işçiler için 31,35 TL  940,50 TL 16 yaşını doldurmamış işçiler için 26,85 TL  805,50 TL  2012 Yılı Sigortalı Prim Hesabına Esas Kazancın Alt Ve Üst Sınırları   Değişen asgari ücret tutarına bağlı olarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel [...]

12 07, 2012

Mali Tatil Sebebiyle Uzayan beyan ve bildirgeler

2012-07-12T11:59:22+03:00 12.07.2012, Perşembe|Bilgi Yazıları - 2012|

  5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, "Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi  dahil) malî tatil uygulanır. Buna göre 2012 mali tatili 1 Temmuz 2012 günü başlayacak, 20 Temmuz 2012 CUMA günü sona erecektir. Verilme süresinin son günü mali tatil süresine veya mali tatilin son gününü izleyen yedinci güne rastlayan vergilere ilişkin beyannamelerin 2012 yılı için 27 Temmuza, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme [...]

9 07, 2012

Yeni Türk Ticaret Kanunun’ da ki değişiklikler ( Güm. ve Tic. Bak. Sunumu)

2012-07-09T22:00:00+03:00 09.07.2012, Pazartesi|Bilgi Yazıları - 2012|

Bilindiği üzere "6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu" 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren Yeni TTK beraberinde birçok tartışma getirmiştir. Bu tartışmalar yaklaşık bir yıldır kamuoyunu meşgul ederken geçtiğimiz günlerde " 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun "  da bir dizi değişiklik yapan "6335 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu' nun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında değşiklik yapılmasına dair kanun " yasalaşmıştırYasalaşan değişiklik kanunu, üzerinde tartışılan bir çok hususu değiştirmiş olup, bu [...]

9 07, 2012

2012 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi Döviz Kurları

2012-07-09T13:05:28+03:00 09.07.2012, Pazartesi|Bilgi Yazıları - 2012|

Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak yapılacağı belirtilmiştir. ( Tebliğin 3.1. Bölümü ) Buna göre, 2012 yılı ikinci Geçici vergi dönemi için uygulanacak kurlar, 30.06.2012 tarihinde geçerli olan, yani TC Merkez Bankasınca belirlenerek ilan edilmiş olup, [...]

2 07, 2012

Bireysel Emeklilik Tasarruf Sisteminde Değişiklik

2012-07-02T10:46:37+03:00 02.07.2012, Pazartesi|Bilgi Yazıları - 2012|

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (KANUN NO:6327) Kanun No. 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012 MADDE 1- 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nci maddesinin; birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut üçüncü fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış, mevcut beşinci fıkrasında yer alan “lisans” ibaresi [...]